Štepeks

100%
poliester

Vata:
100 g/m² ili 150 g/m²

Podstava: 60
g/m²

Jednostrani
Obostrani

Dužina: max. do 3%
Širina: max. do 3%

100%
poliester

Vata:
100 g/m² ili 150 g/m²

Podstava: 60
g/m²

Jednostrani
Obostrani

Dužina: max. do 3%
Širina: max. do 3%

Pogodno za

ikona-vez

Kontaktirajte nas!

Odgovaramo u najkraćem roku.